ادای احترام رئیس مجلس شورای اسلامی به مقام شامخ شهدای گچساران

رئیس مجلس شورای اسلامی با ورود به شهر گچساران به مقام شامخ شهدای این شهرستان ادای احترام کرد.

<
از: خبرگزاری فارس
ادای احترام رئیس مجلس شورای اسلامی به مقام شامخ شهدای گچساران