Home

رایزنی تلفنی معاونان وزرای خارجه ایران و روسیه درباره سوریه

معاونان وزرای خارجه روسیه و ایران در تماسی تلفنی درباره آخرین وضعیت سوریه و حلب به رایزنی پرداختند.

از: خبرگزاری فارس
رایزنی تلفنی معاونان وزرای خارجه ایران و روسیه درباره سوریه