Home

شهریه مدارس غیردولتی بر اساس 7 سر فصل تعیین می‌شود

رئیس اداره مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: شهریه مدارس غیر دولتی بر اساس هفت سر فصل تعیین می‌شود.

از: خبرگزاری فارس
شهریه مدارس غیردولتی بر اساس 7 سر فصل تعیین می‌شود