اعلام اسامی برندگان یک میلیون تومانی سرشماری اینترنتی در گلستان

قائم مقام مدیر اجرایی ستاد سرشماری استان گلستان گفت: برندگان گلستانی جایزه یک میلیون تومانی سرشماری اینترنتی مشخص شدند.

<
از: خبرگزاری فارس
اعلام اسامی برندگان یک میلیون تومانی سرشماری اینترنتی در گلستان