مجنونان بی‌ادعا که تخته‌های سبز و سیاه را امتیاز بخشیدند

معلمان شهید، تخته‌های سبز و سیاه را با خون سرخ‌شان امتیاز بخشیدند و با مستی، عشق و دلدادگی، درد و درماندگی توانستند پیوندی عمیق با جاودانه‌ها ایجاد کنند.

<
از: خبرگزاری فارس
مجنونان بی‌ادعا که تخته‌های سبز و سیاه را امتیاز بخشیدند