حزب حاکم «رؤیای گرجستانی» پیروز انتخابات پارلمانی گرجستان شد/پیروزی دیگر برای هواداران روسیه

نتایج انتخابات پارلمانی گرجستان از پیروزی حزب حاکم «رؤیای گرجستانی» در این این انتخابات خبر داد.

<
از: خبرگزاری فارس
حزب حاکم «رؤیای گرجستانی» پیروز انتخابات پارلمانی گرجستان شد/پیروزی دیگر برای هواداران روسیه