Home

پرورش فکری جامعه در پرتو مطالعه/ لزوم نهادینه‌سازی مطالعه برای صیانت از فرهنگ ایرانی اسلامی

باید برای معرفی کتاب‌های مفید به مردم گام برداشت، زیرا پرورش فکری جامعه در پرتو مطالعه است.

از: خبرگزاری فارس
پرورش فکری جامعه در پرتو مطالعه/ لزوم نهادینه‌سازی مطالعه برای صیانت از فرهنگ ایرانی اسلامی