اعتراض شماری از مردم شهر دندی نسبت به وضعیت بهداشتی درمانی این منطقه/ وزیر: گزارش خلاف واقع به من داده‌اند

پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۵
اعتراض شماری از مردم شهر دندی نسبت به وضعیت بهداشتی درمانی این منطقه/ وزیر: گزارش خلاف واقع به من داده‌اند

در حاشیه بازدید وزیر بهداشت از مراکز بهداشتی درمانی دندی، شماری از مردم نسبت به وضعیت بهداشتی درمانی این منطقه اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، پیش از ظهر امروز حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت برای بازدید از مراکز بهداشتی درمانی ابهر، زنجان و ماهنشان به زنجان سفر کرده است.

وزیر بهداشت در ابتدای سفر خود از بیمارستان 235 تختخوابی ابهر بازدید و سپس از مرکز منطقه‌ای تأمین و توزیع واکسن و مواد بیولوژیک شمالغرب کشور بازدید کرد، در ادامه نیز حسن قاضی‌زاده هاشمی به شهر دندی رفته و از مرکز بهداشتی درمانی این شهر بازدید کرد.

در جریان بازدید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرکز بهداشتی درمانی دندی، شماری از مردم دندی نسبت به وضعیت بهداشتی درمانی این منطقه اعتراض کردند.

از جمله مطالبات مردم در این تجمع اعتراضی نبود پزشک متخصص، پزشک عمومی و ماما در این منطقه و دوری مرکز بهداشتی درمانی از روستاهای منطقه بود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به مطالبات مردم با اشاره به اینکه توقعات مطرح شده به جا است، اظهار کرد: این توقعات منحصر به شهر دندی نیست، بلکه همه کشور این توقعات را دارند.

حسن قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به اینکه انجام این کارها و تأمین اعتبار، متخصص و تجهیزات باید نسبی باشد، افزود: این نسبی بودن به معنای آن است که وضعیت موجود را با گذشته مقایسه و نسبت به آینده برنامه‎‌ریزی کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌‎‌های وزارت در ساخت مرکز بهداشتی درمانی دندی گفت: احداث این مرکز نیاز به همراهی و همکاری فرمانداری دارد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: به من گزارش داده‌اند که سه پزشک در اینجا داریم که دو دندان پزشک هفته‌ای دو روز به آنجا می‌روند، البته دولت پول خوبی به آنها می‌‌دهد، ولی حتی پزشکان بومی تربیت شده نیز پس از مدتی حاضر به حضور در این مناطق نمی‌شوند.

وی گفت: به من گزارش داده‌اند که سه پزشک عمومی و سه ماما در این منطقه وجود دارد.

در ادامه معترضان در پاسخ به وزیر حضور سه پزشک را در این منطقه رد کردند و وزیر در پاسخ به آنها گفت: با این سخنان، گزارشی که به من داده‌اند، خلاف واقع بوده است که اگر این گونه باشد، دستور بررسی آن را می‌دهم.

اعتراض شماری از مردم شهر دندی نسبت به وضعیت بهداشتی درمانی این منطقه/ وزیر: گزارش خلاف واقع به من داده‌اند