Home

اعتراض شماری از مردم شهر دندی نسبت به وضعیت بهداشتی درمانی این منطقه/ وزیر: گزارش خلاف واقع به من داده‌اند

در حاشیه بازدید وزیر بهداشت از مراکز بهداشتی درمانی دندی، شماری از مردم نسبت به وضعیت بهداشتی درمانی این منطقه اعتراض کردند.

از: خبرگزاری فارس
اعتراض شماری از مردم شهر دندی نسبت به وضعیت بهداشتی درمانی این منطقه/ وزیر: گزارش خلاف واقع به من داده‌اند
  test