عراقچی و فریدون دیگر چه به وندی شرمن هدیه دادند؟

اسناد سالانه دولت آمریکا می‌گوید مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ایران یک هدیه به وزیر خارجه آمریکا و 2 هدیه به معاونش خانم شرمن داده‌اند.

<
از: خبرگزاری فارس
عراقچی و فریدون دیگر چه به وندی شرمن هدیه دادند؟