جزئیات اعطای مجوز تأسیس مدارس غیر دولتی/ ابلاغ دستورالعمل تدوین فوق برنامه به مدارس

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با برشمردن ملاک‌های تأسیس مدارس غیردولتی، گفت: در سال جاری دستورالعمل ارایه فوق برنامه را به مدارس غیردولتی ارسال کرده‌ا‌یم.

<
از: خبرگزاری فارس
جزئیات اعطای مجوز تأسیس مدارس غیر دولتی/ ابلاغ دستورالعمل تدوین فوق برنامه به مدارس