فعالیت 30 اکیپ رفع تخلفات برای تأمین نظم شهری در تاسوعا و عاشورا

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم گفت: در ایام تاسوعا و عاشورا 30 اکیپ رفع تخلفات شهری تأمین نظم و انضباط در مناطق هشت‌گانه را بر عهده داشتند.

<
از: خبرگزاری فارس
فعالیت 30 اکیپ رفع تخلفات برای تأمین نظم شهری در تاسوعا و عاشورا