اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم قضایی تهران مشخص شدند

جمعه ۲۳ مهر ۱۳۹۵
اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم قضایی تهران مشخص شدند

انتخابات شورای مرکزی و شورای نظارت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری برگزار شد و اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم قضایی تهران مشخص شدند.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، انتخابات شورای مرکزی و شورای نظارت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در سالن شهید بهشتی این دانشگاه برگزار شد.

در این انتخابات وهاب سلطانی نژاد، رضا کارگر، محمد صالح پناهی، مرتضی رمضانی، سامان جعفری، پوریا روشندل، محمدامین طاهری نسب، عمار اهنگر و سید مجید حسینی با بیشترین آرا به عنوان اعضای اصلی شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و محمد مهدی منصوری زاده و سید محسن مرتضوی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

همچنین میثم ایمانی و امیر سرمستی به عنوان اعضای اصلی شورای نظارت و پوریا روشندل به عنوان عضو علی‌البدل این تشکل انتخاب شدند.
اولین جلسه شورای مرکزی بلافاصله برگزار شد و رضا کارگر و آقای مرتضی رمضانی به ترتیب به عنوان دبیر و قائم مقام مشخص شدند.

اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم قضایی تهران مشخص شدند