مسؤولان برای رفع معضل بیکاری در دلوار چاره‌جویی کنند

امام جمعه دلوار گفت: رکود و بیکاری دو مشکل عمده کشور و مسأله اشتغال جزو مهم‌ترین مشکل جوانان این منطقه است که باید برای آن چاره‌جویی شود.

<
از: خبرگزاری فارس
مسؤولان برای رفع معضل بیکاری در دلوار چاره‌جویی کنند