Home

سجادی: اختلافی با کمیته ملی المپیک نداریم/ براساس قواعد قوانین جاری کشور پیش می‌رویم

معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: در مورد اساسنامه‌ها اختلافی با کمیته ملی المپیک نداریم و براساس قوانین جاری کشور پیش می‌رویم.

از: خبرگزاری فارس
سجادی: اختلافی با کمیته ملی المپیک نداریم/ براساس قواعد قوانین جاری کشور پیش می‌رویم