Home

ضربه پرداخت نرخ سودهای بالای سپرده بر پیکر نظام بانکی/ سود بانک‌ها به شدت کاهش یافت

رئیس کانون بانک‌های خصوصی نرخ‌های بالای سود بانکی در سه سال گذشته مهمترین دلیل کاهش سود خالص بانک‌ها دانست و گفت: نرخ‌های بالای سود موجب شد بخش عمده سود بانک‌ها صرف پرداخت به سپرده‌گذاران شود.

از: خبرگزاری فارس
ضربه پرداخت نرخ سودهای بالای سپرده بر پیکر نظام بانکی/ سود بانک‌ها به شدت کاهش یافت