نشست بین المللی سوریه در لوزان آغاز شد

نشست بین المللی سوریه با حضور وزرای خارجه ایران، روسیه، آمریکا، ترکیه، عربستان، قطر، عراق، مصر و قطر و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، در لوزان آغاز شد.

<
از: خبرگزاری فارس
نشست بین المللی سوریه در لوزان آغاز شد