نگاه به اهداف اقتصادی باید بلندمدت باشد/ ثبات اقتصادی در گرو تشویق و حمایت از بخش خصوصی است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: باید نگاه به اهداف اقتصادی نگاه بلندمدت باشد چراکه نگاه اقتصادی برنامه‌ریزی‌های دقیق برای سرمایه‌گذاری و پیشرفت و توسعه اقتصادی جامعه را به همراه دارد.

<
از: خبرگزاری فارس
نگاه به اهداف اقتصادی باید بلندمدت باشد/ ثبات اقتصادی در گرو تشویق و حمایت از بخش خصوصی است