مرادی: آیین‌نامه در دوره قبل دستکاری شده بود/ کمیته نمی‌تواند ما را مجبور به اصلاح اساسنامه کند

عضو کمیسیون مدیریت و برنامه‌ریزی کمیته ملی المپیک گفت: اگر اساسنامه این کمیته مشکلی ندارد چرا به تصویب هیأت اجرایی و اعضای مجمع نمی‌رسد.

<
از: خبرگزاری فارس
مرادی: آیین‌نامه در دوره قبل دستکاری شده بود/ کمیته نمی‌تواند ما را مجبور به اصلاح اساسنامه کند