Home

۴ درصد از شهریه مراکز آموزشی غیردولتی به مناطق محروم اختصاص می‌یابد

مجلس با اختصاص ۴ درصد از شهریه مراکز آموزشی غیردولتی برای کیفیت‌بخشی به امور آموزشی غیردولتی مناطق محروم موافقت کرد.

از: خبرگزاری فارس
۴ درصد از شهریه مراکز آموزشی غیردولتی به مناطق محروم اختصاص می‌یابد