Home

بدهی دولت به بانک مرکزی فراتر از سقف تنخواه بودجه رشد کرد/ افزایش ۲۹.۴ درصدی سپرده‌های سرمایه‌گذاری

رشد 10 هزار و 390 میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی، کاهش 22.2 درصد سپرده‌گذاری دولت نزد بانک مرکزی و افزایش 24.9 درصدی سپرده‌های سرمایه‌گذاری از مهمترین آمارهای گزارش خلاصه بدهی‌ها و دارایی‌های سیستم بانکی است.

از: خبرگزاری فارس
بدهی دولت به بانک مرکزی فراتر از سقف تنخواه بودجه رشد کرد/ افزایش ۲۹.۴ درصدی سپرده‌های سرمایه‌گذاری
  test