توافقنامه‌های اقتصادی ایران و هفت کشور به تصویب رسید

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب توافقنامه‌های اقتصادی ایران و هفت کشور در کمیسیون متبوعش خبر داد.

<
از: خبرگزاری فارس
توافقنامه‌های اقتصادی ایران و هفت کشور به تصویب رسید