Home

شهدا راه خود را آگاهانه انتخاب کردند

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه شهدا راه خود را آگاهانه انتخاب کردند، گفت: شهدا گنجینه بزرگی بوده که در اختیار ما هستند.

از: خبرگزاری فارس
شهدا راه خود را آگاهانه انتخاب کردند