مردم آمار سرشماری اینترنتی را بالا بردند/ تخلف شرکت‌ها در 2 روزه کردن 2 گیگ اینترنت هدیه

در حالیکه در پی دعوت همگانی، ایرانی‌ها با مشارکت 45 درصدی رکورد تازه‌ای در جهان به ثبت رساندند؛ اما برخی شرکت‌های اینترنتی با تخلف در 2 گیگ اینترنت هدیه سرشماری، مهلت 2 روزه‌ برای مصرف هدیه تعیین کرده‌اند.

<
از: خبرگزاری فارس
مردم آمار سرشماری اینترنتی را بالا بردند/ تخلف شرکت‌ها در 2 روزه کردن 2 گیگ اینترنت هدیه