Home

رویترز: هیلاری 95 درصد شانس پیروزی دارد

مطالعه میدانی رویترز نشان می‌دهد که هیلاری کلینتون 5 رأی الکترال بیش از آنچه برای رئیس‌جمهور شدن نیاز است، دارد و به احتمال 95 درصد، این زن، میهمان 4 ساله بعدی کاخ سفید خواهد بود.

از: خبرگزاری فارس
رویترز: هیلاری 95 درصد شانس پیروزی دارد