سرمربی جباری و منتظری بهترین مربی هفته چهارم لیگ ستارگان شد

لوکا بوناچیچ، سرمربی الاهلی قطر به عنوان بهترین مربی هفته چهارم لیگ ستارگان انتخاب شد.

<
از: خبرگزاری فارس
سرمربی جباری و منتظری بهترین مربی هفته چهارم لیگ ستارگان شد