Home

ارسلان: شرایط برای من با تغییر قانون بسیار بهتر شده است

دارنده مدال برنز کشتی فرنگی جوانان جهان گفت: با تغییر قانون، شرایط برای من بسیار بهتر شده است چرا که در سرپا مهارت بیشتری دارم و می‌توانم فنون را بهتر اجرا کنم.

از: خبرگزاری فارس
ارسلان: شرایط برای من با تغییر قانون بسیار بهتر شده است
  test