کنگره بزرگداشت حضرت آمنه(س) برگزار می‌شود

معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه(س) از برگزاری کنگره حضرت آمنه(س) از سوی آستان مقدس حضرت معصومه(س) خبر داد.

<
از: خبرگزاری فارس
کنگره بزرگداشت حضرت آمنه(س) برگزار می‌شود