Home

سود بانکی در کشورهای همسایه ۲ تا ۳ درصد است/ باید به تامین مالی از خارج کشور توجه کنیم

وزیر نیرو گفت:کسانی که اعتبار اجرایی خود را از منابع داخلی تأمین مالی می‌کنند باید هزینه‌های بالایی پرداخت کنند، چرا که سود بانکی 18 درصد و سود تسهیلات صندوق توسعه ملی 8 درصد است، درحالی که سود بانکی در کشورهای همسایه حدود دو تا سه درصد است.

از: خبرگزاری فارس
سود بانکی در کشورهای همسایه ۲ تا ۳ درصد است/ باید به تامین مالی از خارج کشور توجه کنیم
  test