توزیع 89 بسته کمک ورزشی بین مدارس فردوس

رئیس اداره آموزش و پرورش فردوس از توزیع 89 بسته کمک ورزشی بین مدارس این شهرستان خبر داد.

<
از: خبرگزاری فارس
توزیع 89 بسته کمک ورزشی بین مدارس فردوس