Home

زائران اربعین فریب افراد سودجو را نخورند

رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه گفت: در آستانه اربعین برخی افراد سودجو با طراحی سایت‌هایی همانند سایت‌های اصلی که درگاه‌های بانکی جعلی دارد اقدام به سرقت اطلاعات کارت بانکی افراد می‌کنند.

از: خبرگزاری فارس
زائران اربعین فریب افراد سودجو را نخورند