شرایط انجام سونوگرافی در مطب متخصصان زنان و زایمان/ دریافت وجه از بیمار ممنوع

عضو هیأت مدیره رادیولوژی ایران با اشاره به اینکه متخصصان زنان از بیمار بابت انجام سونوگرافی نباید هیچ وجهی دریافت کنند، گفت: مردم می‌توانند تخلفات در این زمینه را به معاونت درمان وزارت بهداشت گزارش دهند.

<
از: خبرگزاری فارس
شرایط انجام سونوگرافی در مطب متخصصان زنان و زایمان/ دریافت وجه از بیمار ممنوع