Home

بازدید شمخانی از ضریح جدید امامین عسکریین(ع)

دبیر شورای عالی امنیت ملی از مراحل ساخت ضریح جدید امامین عسکریین(ع) بازدید کرد.

از: خبرگزاری فارس
بازدید شمخانی از ضریح جدید امامین عسکریین(ع)