Home

اجرای ۴۵ پروژه حمل‌و‌‌نقل اقتصاد مقاومتی در وزارت راه/ کمبود ۲۴۰۰ میلیارد تومانی اعتبار برای تکمیل

وزارت راه در قالب پروژه‌های اقتصاد مقاومتی موظف است تا پایان سال به ساخت و بهره‌برداری ۵۹۱ کیلومتر خط ریلی، ۱۲۰ کیلومتر آزادراه، ۱۰۷۰ کیلومتر بزرگراه و ۴۵ کیلومتر راه اصلی و نیز رونق مسکن و بهسازی حاشیه کلان‌شهرها اقدام کند.

از: خبرگزاری فارس
اجرای ۴۵ پروژه حمل‌و‌‌نقل اقتصاد مقاومتی در وزارت راه/ کمبود ۲۴۰۰ میلیارد تومانی اعتبار برای تکمیل
  test