بیابان صنوبر در شمال آفریقا +تصاویر

امکان بهره‌برداری از انواع مختلف درخت‌های صنوبر در دوره‌های زمانی کوتاه مدت مسئولان را برای افزایش این نوع درخت تشویق می‌کند.

<
از: خبرگزاری فارس
بیابان صنوبر در شمال آفریقا +تصاویر