تغییرات مدیریتی با تغییر بخشداران در اردبیل کلید خورد

در حالی که کمتر از هفت ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی‌ مانده، تغییر مدیریتی این بار با تغییر بخشداران در استان اردبیل کلید خورد تا اولین بخشدار در اردبیل تغییر کند.

<
از: خبرگزاری فارس
تغییرات مدیریتی با تغییر بخشداران در اردبیل کلید خورد