موگرینی برای تبادل نظر آمده بود نه مذاکره/دنیا باید بدون پیش‌شرط با تروریسم مبارزه کند

وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه معتقدیم همه دنیا باید با تروریسم بدون پیش شرط مقابله کند، گفت: در دیدار با موگرینی نظرات خودمان را در مورد ضرورت مبارزه با تروریسم و نحوه رسیدن به راه‌حل سیاسی بیان کردیم.

<
از: خبرگزاری فارس
موگرینی برای تبادل نظر آمده بود نه مذاکره/دنیا باید بدون پیش‌شرط با تروریسم مبارزه کند