مراسم ترحیم برادر سردار سیدمسعود جزایری برگزار شد

مراسم ترحیم سید محسن جزایری برادر سردار سیدمسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح، با حضور جمعی از مسئولین لشکری و کشوری برگزار شد.

<
از: خبرگزاری فارس
مراسم ترحیم برادر سردار سیدمسعود جزایری برگزار شد