دولت طلب کارخانجات لبنی بابت شیر مدارس پارسال را نداده است/محصولات لبنی افزایش قیمت ندارد

دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: دولت هنوز معوقات کارخانجات لبنی بابت شیر مدارس را از سال گذشته نپرداخته و در صورت عقد قرارداد با ما در عرض یک روز شیر را در تمام مدارس توزیع می‌کنیم.

<
از: خبرگزاری فارس
دولت طلب کارخانجات لبنی بابت شیر مدارس پارسال را نداده است/محصولات لبنی افزایش قیمت ندارد