تدریس معلم شادگانی از روی کپی صفحات کتب درسی صحت ندارد+سند

معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: اداره کل آموزش و پرورش خوزستان رسماً اعلام کرد که تدریس معلم از روی کپی صفحات کتب درسی صحت ندارد و تمام دانش‌آموزان، کتاب درسی دارند.

<
از: خبرگزاری فارس
تدریس معلم شادگانی از روی کپی صفحات کتب درسی صحت ندارد+سند