تمکن مالی دلیل بر خوشبختی نیست/ عزت نفس ناکافی افراد را به خودکشی می‌کشاند

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: بهره‌مندی از حداقل‌های مالی در زندگی تا یک میزانی برای انسان‌ها لازم است اما بعد از آن، دیگر تمکن زیاد مالی دلیل بر خوشبختی افراد نمی‌شود چرا که این ما هستیم که کیفیت زندگی و میزان رضایت خودمان را از شرایط مشخص می‌کنیم.

<
از: خبرگزاری فارس
تمکن مالی دلیل بر خوشبختی نیست/ عزت نفس ناکافی افراد را به خودکشی می‌کشاند