Home

مسیرهای راهپیمایی 13 آبان در خراسان جنوبی مملو از جمعیت/ انتقاد مردم از نگاه برخی مسؤولان به خارج کشور

مسیرهای راهپیمایی 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در 11 شهرستان خراسان جنوبی مملو از جمعیت بود و پیام مشترک انتقاد از نگاه برخی مسؤولان به خارج کشور بود.

از: خبرگزاری فارس
مسیرهای راهپیمایی 13 آبان در خراسان جنوبی مملو از جمعیت/ انتقاد مردم از نگاه برخی مسؤولان به خارج کشور