Home

بازدید رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از کارخانه کاشی در یزد

در آغاز سفر یک‌روزه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، یکی از کارخانه‌های کاشی در یزد مورد بازدید قرار گرفت.

از: خبرگزاری فارس
بازدید رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از کارخانه کاشی در یزد