تعطیلی در صنعت کاشی و سرامیک نداشته‌ایم

استاندار یزد گفت: با توجه به اینکه 16 واحد بزرگ کاشی و سرامیک در کشور تعطیل شده است، در استان یزد هیچ واحد کاشی و سرامیکی تعطیل نشده است.

<
از: خبرگزاری فارس
تعطیلی در صنعت کاشی و سرامیک نداشته‌ایم