مدرسه «محل زندگی» است نه کار اجباری/ مسئله اصلی تعلیم و تربیت «پرورش» است نه آموزش/ «سخن راندن به جای سخن شنیدن» ضعف بزرگ آموزش و پرورش است

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه مسئله اصلی تعلیم و تربیت، پرورش است نه آموزش، گفت: مدرسه محل زندگی است نه محل کار اجرایی و «سخن راندن به جای سخن شنیدن» ضعف بزرگ آموزش و پرورش است.

<
از: خبرگزاری فارس
مدرسه «محل زندگی» است نه کار اجباری/ مسئله اصلی تعلیم و تربیت «پرورش» است نه آموزش/ «سخن راندن به جای سخن شنیدن» ضعف بزرگ آموزش و پرورش است