Home

کارشکنی آشکار آمریکا در نبرد رقه؛ داعش همان ارتش ترکیه در لباس تروریسم است

سیاستمدار کرد سوریه با اشاره به کارشکنی سیاسی آمریکا برای سرکوب نهایی داعش در موصل و رقه گفت: مبارزه با داعش بخصوص در شمال سوریه نبرد علیه صرفاً یک گروهک تکفیری نیست بلکه نبرد علیه ارتش ترکیه در لباس تروریسم است.

از: خبرگزاری فارس
کارشکنی آشکار آمریکا در نبرد رقه؛ داعش همان ارتش ترکیه در لباس تروریسم است