Home

اذعان همه کشورها به قدرت علمی و فناوری ایران/ایتر اولین پروژه مشترک ایران با دیگر کشورها

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور درباره پیوستن ایران به پروژه «ایتر» گفت: این اولین پروژه‌ای است که ایران مشترکا با دیگر کشورها اجرا می‌کند و همه اذعان دارند که قدرت علمی و فناوری ما در حدی است که می‌توانیم وارد این پروژه شویم.

از: خبرگزاری فارس
اذعان همه کشورها به قدرت علمی و فناوری ایران/ایتر اولین پروژه مشترک ایران با دیگر کشورها