گشایش رسمی بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات

بیست و دومین نمایشگاه صبح امروز در حالی با حضور حسن روحانی به صورت رسمی گشایش یافت که روز گذشته فعالیت خود را آغاز کرده بود.

<
از: خبرگزاری فارس
گشایش رسمی بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات