Home

ایران می‌تواند به هاب منطقه در صادرات انرژی تبدیل شود

مدیرعامل سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا) گفت: ایران در منطقه از نظر تولید انرژی جایگاه ویژه‌ای دارد و ما می‌توانیم با توسعه روابط و استفاده از خلاقیت‌ شرکت‌های مختلف داخلی تبدیل به هاب منطقه در صادرات انرژی و تکنولوژی تبدیل شویم.

از: خبرگزاری فارس
ایران می‌تواند به هاب منطقه در صادرات انرژی تبدیل شود