خانواده شهدا حق بزرگی بر گردن جامعه دارند

فرماندار شهرستان گرمه با اشاره به جایگاه مهم شهدا گفت: به‌طورقطع خانواده شهدا حق بزرگی بر گردن جامعه دارند.

<
از: خبرگزاری فارس
خانواده شهدا حق بزرگی بر گردن جامعه دارند