Home

آموزش کاربردی، اولویت نخست دامپزشکی فارس

مدیرکل دامپزشکی فارس گفت: آموزش کاربردی همکاران پیش از اشتغال در حوزه‌های مختلف مانند نظارت بهداشتی در کشتارگاه‌ها و مراکز عرضه فراورده‌های خام دامی و مراکز درمانی دام و طیور باید به‌عنوان نخستین اولویت در دستور کار قرار گیرد.

از: خبرگزاری فارس
آموزش کاربردی، اولویت نخست دامپزشکی فارس